Opdrachtgever:

Provincie Overijssel

Wanneer:

5 februari 2015

Omschrijving:

De Deltabeslissingen zetten in op het realiseren van nieuwe normen voor veilige dijken, een waterrobuuste en klimaatbestendige ruimtelijke inrichting en een goede evacuatie en crisisbeheersing.

Het seminar richtte zich op het delen van kennis en ervaring vanuit diverse invalshoeken, het voeren van een lerende dialoog en het bepalen van de agenda voor de toekomst. Het programma richtte zich op betrokken bestuurders en medewerkers van het rijk, waterschappen, onderwijsinstellingen, bedrijven, gemeenten, provincies en veiligheidsregio’s.

Tijdens het plenaire ochtendprogramma werden 4 praktijkpitches gepresenteerd, een excursie en 6 workshops gaven de ruim 250 bezoekers de mogelijkheid om tijdens het middagprogramma hun kennis te delen en te verruimen.

Referentie:

Het is prettig om een professional als Annet langzij te hebben bij de organisatie van dit grote en voor de provincie belangrijke seminar.  Zij levert écht meerwaarde met haar praktijkervaring. Zo kwam ze met goede ideeën om het drukbezette programma qua volgorde aan te passen. Daardoor viel alles perfect op z’n plaats. (Paulus Blom, Communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta).

Locatie:

Van der Valk hotel Zwolle

Terug naar overzicht

“Annet is enthousiast, heeft een groot organisatie vermogen en kan goed duwen, ze knoopt de touwtjes aan elkaar, stroopt haar mouwen op en gaat er gewoon voor”

- Marius Nijland, Seven Stars